Ivan Savić

UROLOGIJA

Make an Appointment

Online Schedule

Ivan Savić
dr. med.

Specijalist urologije.
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/02/savicB.jpg

Rođen u Zagrebu 1960.

-osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu.

-medicinski fakultet u Zagrebu 1978 – 1984.

-stručni staž u Medicinskom centru Zadar 1984 – 1985.

-stručni ispit položio 1985.

-rad u primarnoj zdravstenoj zaštiti kao liječnik obiteljske medicine u ambulanti Sali na Dugom Otoku 1985 – 1999.

-specijalizacija iz urologije na Urološkoj klinici KBC Rebro u Zagrebu 1989 – 1993.

-specijalistički ispit iz urologije položio 1993.

-sudionik domovinskog rata /liječnik u 2. gardijskoj brigadi, načelnik 8. lako jurišne brigade vojne policije/ 1993.

-liječnik i pomoćnik ravnatelja u ustanovi za kućnu njegu i rehabilitaciju u Zagrebu 1993 – 1995.

-liječnik u 102. brigadi HV tijekom akcije Oluja 1995.

-odjelni liječnik Odjela za urologiju Kliničke bolnice Dubrava od listopada 1995.

-stručno usavršavanje u trajanju od tri mjeseca /transplantacija bubrega i kreiranje vaskularnih pristupa za hemodijalizu/ u Milanu 1996.

-magistarski rad “čimbenici koji utječu na trajanje sekundarnih direktnih i indirektnih arteriovenskih fistula u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi” 2000.

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg