Duško Jovičić

ANESTEZIOLOGIJA

Make an Appointment

Online Schedule

Duško Jovičić
dr. med.

Anesteziologija
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/02/duskoB.jpg

Rođen sam 13. lipnja 1965. godine u Slav. Brodu. Osnovnu i medicinsku školu pohađao sam u rodnom gradu, a medicinski fakultet u Zagrebu. Kao specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja radim 07. srpnja 2004. godine, najprije u OB Virovitica, a od 18. listopada 2006. godine zaposlenik sam Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje KB Dubrava. Godinu dana sam subspecijalista intenzivne medicine.

U Sesvetama 09. listopada 2011. god. Duško Jovičić

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg