Đivo Ljubičić

PULMOLOGIJA

Make an Appointment

Online Schedule

Đivo Ljubičić
dr. med.

Specijalist interne medicine i subspecijalist pulmologije
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/3-ljubicic.jpg

Dr.sc. Đivo Ljubičić, dr. med., specijalist interne medicine i subspecijalist pulmologije, rođen je u Dubrovniku 1982. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2001. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade 2006. godine. Tijekom studija bio je član izvršnog odbora Europskog udruženja studenata medicine (EMSA), znanstveni ravnatelj i glavni urednik znanstvenog časopisa JEMSA, a potom i predsjednik EMSA-e. U suradnji s Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC, Atlanta, SAD) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO, Ženeva, Švicarska) uspješno provodi istraživanje GHPS (Global Health Professionals’ Survey).

Od 2009. do 2013. godine radi kao specijalizant interne medicine u Kliničkoj bolnici Dubrava te je položio odličnim uspjehom specijalistički ispit iz interne medicine 2013. godine. Titulu užeg specijalista iz pulmologije stekao je 2017. godine nakon usavršavanja pod mentorstvom prof. Nevena Tudorića. Uspješno položivši europski HERMES ispit 2017. godine, stekao je Europsku pulmološku diplomu. Certificiran je od strane Europskog respiratornog društva za obavljanje endobronhalnog (EBUS) ultrazvuka. Poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ završio je 2018. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti s povišenim kardiovaskularnim rizikom“. Predavač je na dodiplomskom studiju medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje provodi nastavu iz interne medicine i pulmologije.

Član je Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog torakalnog društva, a od 2014. do 2017. godine tajnik je Hrvatskoga pulmološkog društva. Istodobno, predstavnik je Europskog udruženja mladih liječnika prema Europskom respiratornom društvu i Europskoj uniji liječnika specijalista. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim radionicama i edukacijama vezanim za internu medicinu, pulmologiju, obiteljsku medicinu, javno zdravstvo te medicinsku edukaciju. Bavi se kliničkim istraživačkim radom te je autor brojnih znanstvenih publikacija upolju interne medicine i pulmologije. Aktivno se bavi vaterpolom i glazbom, te se služi engleskim, njemačkim i norveškim jezikom.

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg