Dinka Kušter

NUKLEARNA MEDICINA

Make an Appointment

Online Schedule

Dinka Kušter
dr. med.

Specijalist nuklearne medicine
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/dinka.jpg

Rođena sam 15. rujna 1960. godine u Zepču, Republika Bosna i Hercegovina.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila sam travnja 1984 godine. Kao liječnik opće prakse radila sam pet godina (1984-1989) u Žepču, Republika Bosna i Hercegovina.

Stručni ispit položila sam travnja 1985. godine u regionalnom centru u Zenici Republika Bosna i Hercegovina, gdje sam radila do travnja 1992. godine.

Godine 1990. upisala sam postdiplomski studij iz nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu.

Od listopada 1996. do svibnja 2004. godine radila sam u privatnoj ordinaciji u Marčanu kao liječnik opće prakse.

Od svibnja 2004. do listopada 2008. godine obavljala sam specijalizantski staž u Kliničkom bolničkom centru Rebro (Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja), kao specijalizant

Kliničke bolnice ,,Dubrava”.

Od završetka specijalizacije radim kao specijalist nuklearne medicine u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava.

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg