Ana Vlašić

OTORINOLARINGOLOGIJA

Make an Appointment

Online Schedule

Ana Vlašić
dr. med.

Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
Stručnjak za medicinsku akupunkturu.
https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/anaDOC.jpg

Rođena sam u Splitu 1977. godine. Opću gimnaziju pohađala sam u Zagrebu.
Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine.
2009. godine položila sam specijalistički ispit iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata i od tada radim kao specijalist na Zavodu za bolesti uha, grla i nosa KB Dubrava.
U ožujku 2017. godine položila sam ispit uže specijalizacije iz audiologije.
2010. godine položila sam tečaj iz Medicinske akupunkture i od tada se aktivno bavim liječenjem
akupunkturom.

https://sesvete-medic-centar.hr/wp-content/uploads/2022/01/background_06hq.jpg