PLASTIČNA KIRURGIJA DOJKI

Hrvatski Deutsch English
Uložite u sigurno!
Uložite u sebe! Sesvete Medic Centar

Sesvete Medic Centar Plastična kirurgija PLASTIČNA KIRURGIJA DOJKI

Pratite nas: RSS Medicinski centar Facebook Medicinski centar Twitter Medicinski centar

PLASTIČNA KIRURGIJA DOJKI

Što je redukcijska mamoplastika?

Redukcijska mamoplastika je plastično-rekonstrukcijska kirurška procedura kojom se uklanja višak kože, masnog i žljezdanog tkiva dojke kako bi se postigla veličina dojki u proporciji s tijelom i odstranile tegobe vezane s prekomjernom veličinom dojki.

Prevoluminozne dojke mogu uzrokovati kod žene zdravstvene i emocionalne probleme. Dakle radi se ne samo o pitanju samopouzdanja već također bolnosti i nelagode koje u konačnici mogu bitno smanjiti zdravstvenu i radnu sposobnost žene.

S pozicije plastično-rekonstrukcijske i estetske kirurgije redukcija dojki i povećanje s istovremenim podizanjem  dojki se u kirurškoj praksi smatraju bitno zahtijevnijim procedurama u smislu adekvantnog ne samo znanja već i iskustva operatera.

Razlika podizanja dojki (mastopeksija, „breast lift“) i redukcijske mamoplastike?

Obzirom da i kod operacije podizanja dojki se može odstraniti dio tkiva dojke ova razlika se uobičajeno definira granicom volumena. Tako se procedure s odstranjivanjem  do 250 ml volumena smatraju mastopeksijom dok se procedure s odstranjenjem većeg volumena dojke od navedenog smatraju redukcijskim mamoplastikama.

Da li je to procedura za mene?

Redukcija dojki je kompleksna i visoko individualizirana procedura koju žena mora planirati za i zbog sebe, nipošto da bi udovoljila tuđe želje ili modne zahtjeve izgleda. Prosudba dobrog kandidata za redukcijsku mamoplastiku mora biti bazirana na:

 • Realnim očekivanjima
 • Zdravlje osobe
 • Nepušač
 • Veličina dojki limitira tjelesnu aktivnost
 • Bolovi  u leđima, vratu i ramenima te trnci u rukama uzrokovani veličinom dojki
 • Urezivanje traka grudnjaka u kožu uz iritaciju iste zbog težine dojki
 • Iritacija i maceracija kože ispod donjeg pola dojki
 • Istezanje i pucanje („strije“) na koži gornjeg pola dojki
 • Bradavice ispod razine donje brazde dojki u poziciji bez grudnjaka
 • Razvučeni pigmentirani krugovi oko bradavice („areola“) zbog istezanja kože dojki


Cijena zahvata:

Cijena zahvata uključuje:

 • Honorar plastičnog kirurga
 • Cijena operacijske dvorane
 • Honorar anestezije
 • Medikacija
 • Poslijeop.sportski grudnjak


Adekvatna nacionalna licenciranost plastičnog kirurga, iskustvo, osiguranje od profesionalne odgovornosti i sl. mogu bitno utjecati na konačnu cijenu zahvata ali su zajedno s dojmom pacijentice o izabranom plastičnom kirurgu jednako bitni čimbenici kao i ukupna cijena zahvata.

Redukcija dojki i javno zdravstveno osiguranje

Redukcija dojki se uopćeno smatra procedurom koja može biti pokrivena od strane javnog zdravstvenog osiguranja ako se radi o plastično-rekonstrukcijskoj funkcijskoj proceduri kojom se uklanjaju medicinski simptomi a ne čisto estetskoj (kozmetskoj) proceduri. U ovom kontekstu naziv funkcijska rekonstrukcijska procedura podrazumijeva vraćanje funkcije ženi u smislu radne i životne sposobnosti uklanjanjem medicinskih simptoma uzrokovanih prevoluminoznim dojkama. Mnogi osiguravatelji ovu kategorizaciju uvjetuju volumenom tkiva koje treba biti odstranjeno. Uobičajena dosadašnja granica je bila 600 ml volumena po svakoj dojci. No obzirom na moguće varijacije, vezano za mišljenje cenzora pojedinog osiguranja, uputno je tražiti pred-suglasnost od osiguravatelja za planirani zahvat.

Što treba znati prije operacije?

 

Uspjeh i sigurnost redukcije dojki bitno ovisi o izboru kandidata na osnovu pitanja o zdravlju, željama i životnom stilu.
Pitanja za konzultaciju s plastičnim kirurgom:

 • Zašto želite redukciju dojki, koja su Vaša očekivanja i željeni ishod operacije?
 • Alergije na lijekove, druge bolesti (komorbiditet) i prethodne operacije
 • Uzimanje lijekova i drugih pripravaka, alkohola, pušenje, narkotici
 • Obiteljska anamneza raka dojke
 • Rezultati i vrijeme zadnje mamografije, UZV dojki ili biopsije dojki
 • Planirana buduća trudnoća i dojenje
 • Rizici i potencijalne komplikacije
 • Prijeoperacijsko fotografiranje za medicinsku arhivu
 • Pitanje izbora anestezije tijekom samog zahvata
 • Licenciranost i iskustvo plastičnog kirurga (http://hdprek.hlz.hr popis licenciranih plastičnih kirurga u RH)


Rizici i komplikacije:

Odluka o redukcijskoj mamoplastici je izuzetno personalizirana.  Pacijent mora odlučiti da li predočena očekivana dobit prevladava moguće rizike i komplikacije!! Stoga moraju biti prije operacije detaljno razjašnjeni mogući rizici i komplikacije. Pacijent u konačnici u vidu pismene suglasnosti obvezno potvrđuje svojim potpisom da je u cijelosti razumio proceduru, rizike i moguće komplikacije, da pristaje na iste, te da mu je adekvatno odgovoreno na sva eventualna dodatna pitanja vezano za samu proceduru i očekivani ishod.

Rizici i moguće komplikacije redukcijske mamoplastike su:
 

 • Neestetsko cijeljenje ožiljka
 • Infekcija
 • Privremena ili trajna promjena osjeta bradavice i dojke
 • Rizici anestezije (razgovor s anesteziologom)
 • Krvarenje (stvaranje hematoma) s eventualnom potrebom dodatnog zahvata i uklanjanja istog sadržaja
 • Ugrušci krvi
 • Oslabljeno i produljeno cijeljenje rana
 • Iregularnosti konture i oblika dojki
 • Privremene ili trajne promjene pigmentacije kože dojki, otok dojki, modrice
 • Oštećenja dubljih struktura-kao što su živci, krvne žile, mišići ili pluća (masna embolija) s privremenim ili trajnim posljedicama
 • Asimetrija dojki
 • Akumulacija sadržaja u dojkama (serom)
 • Otvrdnuća dojki
 • Nemogućnost dojenja
 • Potencijalni gubitak kože, poglavito na mjesto gdje se incizije međusobno dodiruju (obrnuto slovo „T“)
 • Potencijalni, djelomični ili totalni gubitak bradavice i areole
 • Duboka venska tromboza, srčane i plućne komplikacije
 • Privremena ili trajna bolnost tipa neuralgija
 • Alergije na flastere, šavni materijal, ljepila, produkte krvi i lokalne preparate
 • Odumiranje djela masnog tkiva dojke („lipoliza“)
 • Mogućnost potrebe za dodatnim zahvatom (u smislu hitne revizije ili naknadne korekcije)


Također treba znati da:
 

 • Redukcija dojki može interferirati s određenim dijagnostičkim procedurama kao što su mamografija i UZV dojki te zahtijevati dodatno MRI dojki („Magnetic Resonance Imaging“)
 • „Piercing“ dojki i bradavica može biti uzrok infekcije
 • Sposobnost dojenja nakon redukcijske mamoplastike može biti bitno smanjena ili potpuno izgubljena
 • Redukcija dojki se preporuča samo na potpuno razvijenim dojkama
 • U slučaju trudnoće nakon redukcije dojki, može doći do bitne promjene izgleda, oblika i veličine dojki
 • Legalno pravo na prije i poslijeoperacijsko stručno mišljenje od strane drugog licenciranog plastičnog kirurga („second opinion” - drugo mišljenje)
 • Obzirom na veliku biološku varijabilnost ljudskog tkiva, u kliničkoj kirurškoj praksi dobri rezultati se očekuju a ne garantiraju!!


Priprema za operaciju redukcije dojki

 

 • Obaviti prijeoperaciju obradu po pisanom naputku (laboratorijski nalazi KS, biokemija, koagulogram, Rtg pluća za starije osobe-po odluci anesteziologa, EKG) te završni pregled anesteziologa za operaciju u općoj anesteziji
 • Lijekove za kronične bolesti prije operacije izkontrolirati kod nadležnog specijaliste i uzeti dan prije operacije
 • Obvezno napaviti bazični mammogram prije operacije, u slučaju gustog žljezdanog tkiva i UZV dojki
 • Prestati pušiti mjesec dana prije operacije, najkasnije tjedan dana prije operacije
 • Tjedan dana prije operacije prestati uzimati aspirin ili bilo koje druge lijevkove ili biljne pripravke koji mogu uticati na zgrušavanje krvi.
 • Noć prije operacije blaga sedacija u slučaju poteškoća usnivanja
 • Na dan operacije doći natašte.
 • Organizirati nekoga tko će Vas dovesti do bolnice i poslije odvesti kući te eventualno biti na pripomoći.


Tijek operacije redukcije dojki

Redukcija dojki se provodi kroz incizije na koži dojke s kirurškim odstranjivanjem viška žljezdanog tkiva, masti i kože. U nekim slučajevima tijekom operacije, uobičajeno na kraju procedure, dio masnog tkiva može biti odstranjen liposukcijom, kroz cijevi, u cilju boljeg remodeliranja konačnog oblika dojki.

1. - Anestezija
Uobičajeno se radi o intravenskoj sedaciji i endotrahelanoj anesteziji ali se može i drugačiji prethodno dogovoriti s anesteziologom.

2. – Incizija kože

Uobičajeno može biti:

 • Cirkularna inczija oko areole (pigmentiranog dijela dojke) najčešće za slučajeve redukcija manjeg volumena žljezdanog tkiva i podizanja dojki (mastopeksija). Zahtjeva neresorptivni šav u smislu preveniranja širenja areole. Ova inczija se dodatno može maskirati naknadno tetovažom nepravilnog ruba.

   
 •  Incizija ključaonice ili oblika reketa, oko areole i vertikalno do brazde ispod dojke-uobičajeno za mastopeksiju i manju redukciju. Vertikalni dio većinom jako dobro cijeli a dio oko areole se može ponovo dodatno maskirati tetovažom.

   
 • Incizija obrnutog slova T ili oblika “sidra” („Wise pattern“). Ova inczija se koristi za redukcije većeg volumena tkiva dojke. Modifikacjia je incizija obrnutog „kratkog“ slova T u kojem horizontalni dio incizije, ispod dojke, je bitno kraći u odnosu na incziju oblika „sidra“ kada ostaje ožiljak cijelom širinom dojke.
   

   

3. – Odstranjivanje tkiva dojke.
Svakako je korisno temeljem prijeoperacijske mamografije i/ili UZV dojki pokušati locirati u kojem dijelu dojki je žljezdano tkivo i tehniku prilagoditi očuvanju većeg dijela žljezdanog tkiva kao „nosivog“ a resekciji što većeg dijela masnog tkiva.

Najčešće korištene su tehnike.

 • Odstranjivanje donje polovica dojke. Pozitivno je kod ove tehnike što se odstranjuje ptotični (spušteni) dio dojke, tehnički je relativno jednostavna, pogodna je za sve veličine dojki pa i ekstremno velike (gigantomastija, >1.000 ml po dojci) i što je definitivni rezultat vidljiv već na kraju operacije. Negativno je što u konačnici dojke izgledaju često „pljosnato“ i široko (bez sužavanja), dakle i bez projekcije. Za ovu tehniku se najčešće koristi incizija obrnutog slova T ili „sidra“.
 • Druga tehnika je odstranjivanje središnjeg dijela dojke. Pozitivno kod ove tehnike je što se dobije sužavanja i projekcija dojki a negativno što je tehnički dosta zahtjevna u smislu adekvatnog predviđanja dinamike oblika dojke i što se za konačni rezultat čeka duže vremena, uobičajeno godinu dana. U tom periodu se tkivo donjeg dijela dojke, koje je u ranom poslijeoperacijskom tijeku često nabrano, izravna i dojka dobije konačni oblik i poziciju. Tehnika nije pogodna za ekstremno velike dojke. Najčešće se koristi incizija „ključaonice“. Za veće redukcijske zahtjeve često je dodavanje „kratkog T ili L“ u regiji brazde ispod dojki kao modifikacija tehnike.
 • Resekcija lateralnog dijela dojke kao što je Regnault „B“ tehnika. Pozitivno je što se resecira dio dojke u kojem je uobičajeno najveća punoća dojke, izbjegava medijalni ožiljak ali tehnički je dosta zahtjevna i ponovo nije pogodna za velike resekcije.
 • Tangencijalna resekcija žljezdanog tkiva kod tehnike središnje peteljke („central mound“). Omogućava najveću „slobodu“ oblikovanja dojke ali zahtjeva intraoperacijsko „slobodno“ oblikovanje dojke i iskustvo operatera.
 • Tehnika samo liposukcije. Čak i guste dojke sadrže 50% masnog tkiva. Tehnika je dobra za dojke s većinskim sastavom masnog tkiva, sačuva osjet bradavice i potencijal dojenja ali je jako zavisna od elastičnosti i sakupljanja kože te još uvijek upitnog potencijala kako s pozicije onkološke sigurnosti tako i mogućnosti odnosno nemogućnosti oblikovanja dojke.

4. – Mamila-areola kompleks (MAK)

Tri su osnovna načina prenošenja mamila-areola kompleksa na novu poziciju:

 1. Tehnika „dermalne peteljke“, na peteljci dubokog sloja kože. Bez mogućnosti dojenja. Ista može biti gornja, donja, medijalna (prema unutarnjem rubu dojke, lateralna (prema vanjskom rubu dojke), obostrana (vertikalno ili horizontalno).
 2. Središnja peteljka žljezdanog tkiva je modifikacija donje peteljke s presijecanjem dermalnog mosta – peteljke dubokog sloja kože. Tehnički zahtjevnija, bazirana na krvno-živčanom snopu koji ide kroz sredinu dojke ali s najvećim šansama za očuvanost osjeta bradavice pa čak i dojenja,
 3. Tehnika slobodnog kožnog presatka MAK-a Pozitivno je što se može primijeniti i kod ekstremno velikih i ekstremno spuštenih („ptotičnih“) dojki. Negativno je nedostatak senzibiliteta bradavice i dojenja, a boja „areole“ često s vremenom blijedi dok bradavica gubi „projekciju“. Najčešće se koristi kod starijih osoba.

5. – Oblikovanje („modeliranje“) dojke i fiksiranje na novoj poziciji na prsnom košu

Simplificirano, govorimo o tri generacije redukcija dojki:

 1. Tehnika zadržavanja težine dojke na novoj poziciji prsnog koša „zatezanjem“ kože dojki,
 2. Tehnika samo-nosivog konusa žljezdanog tkiva fiksiranog na prsni koš „tehnike konizacije - vertikalne redukcije“,
 3. Tehnike suspenzije („vješanja“) žljezdanog tkiva na prsni koš.

--
Svaka od ovih tehnika ima svoje dobre i loše strane i može dati dobre i loše rezultate. Ne postoji „idealna tehnika“  za svaku dojku. Ključ je „individualiziranje“ tehnike. Potrebno je poznavati veći dijapazon tehnika od strane operatera, informirati pacijenta o dobrim i lošim stranama svake i u suglasju s pacijentom odlučiti se za onu koja u datom slučaju ima najoptimalnije izglede za dobar rezultat.

Poslijeopercijski tretman

Tijekom operacije, večer i jutro poslije, mogu se dati tri doze antibiotika preventivno, tz. perioperacijska antibiotika nakon prosudbe čimbenika rizika. Previjanje je uobičajeno dan poslije. Drenovi se vade kada količina drenažnog sadržaja padne ispod odgovarajuće razine, najčešće 2-5 poslijeoperacijski dan. U privatnim klinikama za plastičnu kirurgiju s dnevnim bolnicama uobičajeno je odlazak kući dan nakon operacije, no to ipak ovisi o procjeni stanja pacijenta od strane plastičnog kirurga i anesteziologa. Već prvi poslijeoperacijski dan se postavlja sportski grudnjak koji pacijentica nosi uobičajeno 6 tjedana. Nakon tjedan dana pacijentica može radi kućne i sjedeće poslove bez većih naprezanja. Daljnja aktivnost se postupno povećava do pune aktivnosti, uobičajeno kroz period od mjesec dana. Striktno pridržavanje uputa, uključujući i higijenski režim te njegu ožiljka je uvjet poslijeoperacijskog uspjeha. Ukoliko je koža šivana šavima koji se ne razgrađuju, isti se uobičajeno odstranjuju nakon dva tjedna.
U slučaju poteškoća disanja, bolova u prsnom košu, neregularnosti srčanog ritma, potrebno je zatražiti odmah hitnu medicinsku pomoć što može zahtijevati dodatnu hospitalizaciju i medicinski tratman.

--

Rezltat redukcje dojki
Rezultati redukcije dojki će biti dugotrajni ali ne i doživotni. Na njih će bitno utjecati fluktuacije u težini, razina estrogena i progesterona, trudnoća, kvaliteta genetike kože i žljezdanog tkiva te higijensko-dijetetski režim. Dobar rezultat redukcije dojki će pacijenticu osloboditi boli i tjelesne i radne limitiranosti te s druge strane dati proporcionalniji izgled i samopouzdanje.

--

Pitanja koja treba postaviti plastičnom kirurgu prije operacije:

Od iznimne je važnosti i za pacijenta biti aktivni sudionik procesa odlučivanja o vrsti operacije i anestezije na osnovu informacija plastičnog kirurga i anesteziologa.

 • Da li ste HLK licencirani plastični kirurg?
 • Da li ste redoviti član Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije (HDPREK)?
 • Gdje ste i kako dugo obavili specijalizantski staž iz plastične kirurgije?
 • Koliko iskustva imate u kirurgiji dojke?
 • Gdje i kako ćete obaviti planirani zahvat?
 • Da li imate ugovor s bolnicom za obavljanje ovakvih procedura? Ako da, s kojom bolnicom?
 • Da li sam ja dobar kandidat za redukciju dojki?
 • Kakva suradnja od pacijenta se očekuje?
 • Koja kirurška tehnika je dobra za mene?
 • Da li imate fotografije dojki prije i poslije zahvata?
 • Koliko je dug očekivani period oporavka i kakva pomoć će mi trebati za vrijeme oporavka?
 • Koji su rizici i komplikacije planiranog zahvata?
 • Kako će biti tretirane potencijalne komplikacije?
 • Kako će planirati zahvat utjecati na osjet bradavica i sposobnost dojenja?
 • Koliko su dugotrajni očekivani rezultati planiranog zahvata?
 • Kako će na moje dojke utjecati trudnoća, dojenje, promjene u težini, hormonska terapija?
 • Koje su moje opcije ako sam nezadovoljna s rezultatom?


--

Odaberite plastičnog kirurga kojemu možete vjerovati

Plastična kirurgija uključuje puno odluka. Prva i možda najvažnija je odabir plastičnog kiruga kojemu možete vjerovati. Odabirajući HDPREK redovitog člana odabrali ste operatera koji:

 • Ima završeno najmanje pet godina kirurškog treninga s minimumom od dvije godine iz plastične kirurgije
 • Treniran za sve vrste plastično-rekonstrukcijskih zahvata uključujući i zahvate na dojci
 • Operira isključivo u akreditiranim medicinskim uvjetima koji mogu dobiti legalno osiguranje od profesionalne medicinske odgovornosti
 • Podliježe striktnim etičkim načelima
 • Ispunjava uvjet kontinuirane medicinske edukcije
 • Redoviti član Hrvatskog društva plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije (HDPREK) (http://hdprek.hlz.hr ) za što je uvjet uredna licenca plastičnog kirurga u Hrvatskoj liječničkoj komori
 • Ovo je logo redovitog člana HDPREK-a:

 

 

Prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić,
dr. med., plastični kirurg, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KB “Dubrava”, Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb.   VIDI ŽIVOTOPIS

 

HDPREK
Član:

H.D.P.R.E.K. (Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ-a), http://hdprek.hlz.hr

 

American Society of plastic Surgeons

ASPS (American Society of Plastic Surgery), http://www.plasticsurgery.org

 

International Society of Aesthetic Plastic Surgery
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), http://www.isaps.org