Dr.sc. Andrej Šitum, dr.med.

Hrvatski Deutsch English
Dvije su prave i najveće čovjekove sreće
imati zdravlje i imati prijatelja Sesvete Medic Centar

Sesvete Medic Centar Liječnici medicinskog centra Dr.sc. Andrej Šitum, dr.med.

Pratite nas: RSS Medicinski centar Facebook Medicinski centar Twitter Medicinski centar

Dr.sc. Andrej Šitum, dr.med.

specijalist opće kirurgije i subspecijalist vaskularne kirurgije

U srpnju 2007. god. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija, u razdoblju od 2005.god. do 2007.god., kao demonstrator sudjelovao u radu sa mlađim studentima na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 2007.god. do rujna 2008.god. radio pripravnički staž u KB ”Sveti Duh” u Zagrebu. U listopadu 2008.god. položio stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Od studenog 2008.god. do travnja 2009.god. radio kao liječnik na zamjeni u ambulanti obiteljske medicine u Zagrebu. Od svibnja 2009.god. radio kao liječnik u ambulanti hitne medicine u Domu zdravlja Zagrebačke županije - ispostava Jastrebarsko. Od rujna 2009.god. započeo stručno usavršavanje (specijalizaciju) iz opće kirurgije u KB “Dubrava” u Zagrebu. U svibnju 2014.god. položio specijalistički ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i time stekao zvanje specijalista opće kirurgije. Od listopada 2009.god. započeo sa eksperimentalnim radom (eksperimentalna farmakologija) na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da bi u travnju 2015.god. doktorirao na poslijediplomskom studiju “Biomedicina i Zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa temom: “Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rane u uvjetima inducirane ishemije stražnjeg ekstremiteta štakora”. U svibnju 2017.god položio subspecijalistički ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i time stekao zvanje subspecijalista vaskularne kirurgije. Zaposlenik Klinike za kirurgiju, Odjela za vaskularnu kirurgiju, KB “Dubrava” u Zagrebu.

Član  Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju te Europskog društva za vaskularnu kirurgiju. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i usavršavanjima.

Kontakt i lokacija klinikeSesvete Medic Centar nalazi se u Sesvetama na adresi Kašinska 28. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

Liječnici Medic CentraSMC je suvremen medicinski centar sa visoko kvalificiranim i motiviranim liječnicima te vrhunskom uslugom.

Pregledi za sportaše Pobrinimo se zajedno za Vaše zdravlje! MojDoktor - Pitanja i odgovori Fotografije Sesvete Medic Centra